• PVC/SG-5 东方希望 | 优等品 | SG-5

  供应数量: 已售完 销售价格:6,120.00元/吨

  有效期:2017-05-26 17:34:00.0

  查看详情
 • PVC/SG-5 伊犁南岗 | 优等品 | SG-5

  供应数量: 60.00吨 销售价格:6,080.00元/吨

  有效期:2017-05-26 10:56:00.0

  查看详情
 • DOP/- 台湾南亚 | 优等品 | -

  供应数量: 90.00吨 销售价格:8,200.00元/吨

  有效期:2017-05-28 17:57:00.0

  查看详情
 • DOP/- 台湾南亚 | 优等品 | -

  供应数量: 已售完 销售价格:8,250.00元/吨

  有效期:2017-05-25 14:00:00.0

  查看详情
 • 品名
 • 型号
 • 规格
 • 厂家
 • 价格
 • 数量(吨)
 • 交货方式
 • 结算方式
 • 有效期
 • 操作
  • 供应 PVC
  • SG-5
  • 25kg/包
  • 陕西北元
  • 6,120.00元/吨
  • 已售完
  • 加价送达
  • 货到付款
  • 2017-05-27 13:52:00.0
  • 查看详情
  • 供应 PVC
  • SG-5
  • 25kg/包
  • 亿利
  • 6,170.00元/吨
  • 27.00
  • 加价送达
  • 款到发货
  • 2017-05-27 10:25:00.0
  • 查看详情
  • 供应 PVC
  • SG-5
  • 25kg/包
  • 亿利
  • 6,170.00元/吨
  • 56.50
  • 加价送达
  • 款到发货
  • 2017-05-27 10:20:00.0
  • 查看详情
  • 供应 PVC
  • SG-5
  • 25kg/包
  • 内蒙君正
  • 6,180.00元/吨
  • 26.50
  • 加价送达
  • 款到发货
  • 2017-05-27 10:17:00.0
  • 查看详情
  • 供应 PVC
  • DG-1000
  • 25kg/包
  • 天津大沽化工
  • 6,400.00元/吨
  • 26.50
  • 加价送达
  • 款到发货
  • 2017-05-27 10:15:00.0
  • 查看详情
  • 供应 PVC
  • SG-5
  • 25kg/包
  • 内蒙君正
  • 6,250.00元/吨
  • 26.50
  • 加价送达
  • 款到发货
  • 2017-05-26 11:48:00.0
  • 查看详情
  • 供应 PVC
  • HS1300
  • 25kg/包
  • 天湖
  • 6,390.00元/吨
  • 59.95
  • 自提/加价送达
  • 款到发货
  • 2017-05-26 11:45:00.0
  • 查看详情
  • 供应 PVC
  • DG-1300
  • 25kg/包
  • 天津大沽化工
  • 6,700.00元/吨
  • 26.50
  • 加价送达
  • 款到发货
  • 2017-05-26 11:44:00.0
  • 查看详情
  • 供应 DOP
  • -
  • 散水
  • 台湾南亚
  • 8,200.00元/吨
  • 100.00
  • 自提
  • 款到发货
  • 2017-05-27 10:44:00.0
  • 查看详情
  • 供应 PVC
  • SG-5
  • 25kg/包
  • 伊犁南岗
  • 6,080.00元/吨
  • 60.00
  • 自提
  • 款到发货
  • 2017-05-25 17:42:00.0
  • 查看详情
  • 供应 PVC
  • SG-5
  • 25kg/包
  • 伊犁南岗
  • 6,080.00元/吨
  • 30.00
  • 自提
  • 款到发货
  • 2017-05-26 10:05:00.0
  • 查看详情
  • 供应 PVC
  • SG-5
  • 25kg/包
  • 伊犁南岗
  • 6,080.00元/吨
  • 60.00
  • 自提
  • 款到发货
  • 2017-05-26 10:04:00.0
  • 查看详情
  • 供应 DOP
  • -
  • 散水
  • 台湾南亚
  • 8,200.00元/吨
  • 100.00
  • 自提
  • 款到发货
  • 2017-05-26 09:41:00.0
  • 查看详情
  • 供应 DOP
  • -
  • 散水
  • 台湾南亚
  • 8,200.00元/吨
  • 60.00
  • 自提
  • 款到发货
  • 2017-05-26 09:40:00.0
  • 查看详情
  • 供应 PVC
  • SG-5
  • 25kg/包
  • 东兴
  • 6,050.00元/吨
  • 已售完
  • 自提
  • 款到发货
  • 2017-05-25 09:54:00.0
  • 查看详情
  • 供应 PVC
  • SG-5
  • DG-800
  • 天津大沽化工
  • 6,300.00元/吨
  • 26.50
  • 加价送达
  • 款到发货
  • 2017-05-25 10:33:00.0
  • 查看详情
  • 供应 PVC
  • SG-5
  • 25kg/包
  • 内蒙古君正
  • 6,250.00元/吨
  • 53.00
  • 加价送达
  • 货到付款
  • 2017-05-25 10:21:00.0
  • 查看详情
  • 供应 PVC
  • SG-5
  • 25kg/包
  • 伊犁南岗
  • 6,080.00元/吨
  • 60.00
  • 加价送达
  • 款到发货
  • 2017-05-24 10:16:00.0
  • 查看详情
  • 供应 DOP
  • -
  • 散水
  • 台湾南亚
  • 8,250.00元/吨
  • 100.00
  • 自提
  • 款到发货
  • 2017-05-28 10:08:00.0
  • 查看详情
  • 供应 PVC
  • SG-5
  • 25kg/包
  • 伊犁
  • 6,150.00元/吨
  • 60.00
  • 自提
  • 款到发货
  • 2017-05-24 18:07:00.0
  • 查看详情
 • 品名
 • 型号
 • 等级
 • 采购数量(吨)
 • 最低投标量(吨)
 • 交货方式
 • 结算方式
 • 到货时间
 • 有效期
 • 操作
  • PVC
  • SG-5
  • 优等品
  • 500.000000
  • 100.000000
  • 自提
  • 货到付款
  • 2017-05-15 00:00:00.0
  • 2017-05-14 09:21:00.0
  • 查看详情
  • PA
  • -
  • 优等品
  • 60.000000
  • 10.000000
  • 自提
  • 货到付款
  • 2017-05-15 00:00:00.0
  • 2017-05-12 17:24:00.0
  • 查看详情
  • DOP
  • -
  • 优等品
  • 1000.000000
  • 100.000000
  • 自提
  • 货到付款
  • 2017-05-15 00:00:00.0
  • 2017-05-12 09:19:00.0
  • 查看详情
  • PVC
  • SG-5
  • 优等品
  • 500.000000
  • 50.000000
  • 加价送达
  • 货到付款
  • 2016-12-30 00:00:00.0
  • 2016-12-29 10:43:00.0
  • 查看详情
  • DOP
  • -
  • 优等品
  • 800.000000
  • 100.000000
  • 加价送达
  • 货到付款
  • 2016-12-30 00:00:00.0
  • 2016-12-28 10:46:00.0
  • 查看详情
  • PA
  • -
  • 优等品
  • 200.000000
  • 50.000000
  • 自提
  • 款到发货
  • 2016-12-29 00:00:00.0
  • 2016-12-27 10:41:00.0
  • 查看详情
 • 【团购中】 台湾南亚 DOP - 500.000000吨

  价格:8250.000000元/吨

  结束时间:2017-06-10 17:30:00.0

  查看详情
 • 【已结束】 山东 DOP - 90.000000吨

  价格:7900.000000元/吨

  结束时间:2017-04-28 10:28:44.0

  查看详情
 • 【已结束】 亿利 PVC SG-5 30.000000吨

  价格:5665.000000元/吨

  结束时间:2017-04-27 17:00:00.0

  查看详情
 • 【已结束】 南岗伊利 PVC SG-5 100.000000吨

  价格:5950.000000元/吨

  结束时间:2017-04-19 09:39:11.0

  查看详情

会员

 

 

意见反馈

性别:

QQ在线咨询
服务时间:9:00-17:30

选择下列客服马上在线沟通

客服专线
热线时间:9:00-17:30

020-36077860

登录