• DOP/- 台湾南亚 | 优等品 | -

  供应数量: 100.00吨 销售价格:7,850.00元/吨

  有效期:2017-06-26 15:47:00.0

  查看详情
 • PVC/SG-5 东方希望 | 优等品 | SG-5

  供应数量: 113.00吨 销售价格:5,980.00元/吨

  有效期:2017-06-23 10:08:00.0

  查看详情
 • DOP/- 台湾南亚 | 优等品 | -

  供应数量: 已售完 销售价格:7,800.00元/吨

  有效期:2017-06-18 11:27:00.0

  查看详情
 • DOP/- 台湾南亚 | 优等品 | -

  供应数量: 100.00吨 销售价格:7,850.00元/吨

  有效期:2017-06-17 15:25:00.0

  查看详情
 • 品名
 • 型号
 • 规格
 • 厂家
 • 价格
 • 数量(吨)
 • 交货方式
 • 结算方式
 • 有效期
 • 操作
  • 求购 PVC
  • SG-5
  • 25kg/包
  • 亿利
  • 6,480.00元/吨
  • 已售完
  • 加价送达
  • 货到付款
  • 2017-06-24 11:50:00.0
  • 查看详情
  • 供应 PVC
  • SG-5
  • 25kg/包
  • 亿利
  • 6,500.00元/吨
  • 已售完
  • 加价送达
  • 货到付款
  • 2017-06-24 11:39:00.0
  • 查看详情
  • 供应 PVC
  • DG-1300
  • 25kg/包
  • 天津大沽化工
  • 6,550.00元/吨
  • 30.00
  • 加价送达
  • 款到发货
  • 2017-06-26 10:04:00.0
  • 查看详情
  • 求购 PVC
  • SG-5
  • 25kg/包
  • 亿利
  • 6,500.00元/吨
  • 已售完
  • 加价送达
  • 货到付款
  • 2017-06-23 17:45:00.0
  • 查看详情
  • 求购 PVC
  • SG-5
  • 25kg/包
  • 亿利
  • 6,500.00元/吨
  • 已售完
  • 加价送达
  • 货到付款
  • 2017-06-23 17:28:00.0
  • 查看详情
  • 求购 PVC
  • SG-5
  • 25kg/包
  • 君正
  • 6,620.00元/吨
  • 已售完
  • 加价送达
  • 货到付款
  • 2017-06-23 16:23:00.0
  • 查看详情
  • 供应 PVC
  • SG-5
  • 25kg/包
  • 中泰
  • 5,900.00元/吨
  • 已售完
  • 加价送达
  • 货到付款
  • 2017-06-23 14:37:00.0
  • 查看详情
  • 求购 PVC
  • SG-5
  • 25kg/包
  • 中泰
  • 5,730.00元/吨
  • 已售完
  • 自提
  • 款到发货
  • 2017-06-23 14:13:00.0
  • 查看详情
  • 供应 PVC
  • SG-5
  • 25kg/包
  • 天津大沽化工
  • 5,730.00元/吨
  • 已售完
  • 自提
  • 款到发货
  • 2017-06-23 13:46:00.0
  • 查看详情
  • 供应 PVC
  • DG-800
  • 25kg/包
  • 天津大沽化工
  • 6,300.00元/吨
  • 26.50
  • 加价送达
  • 货到付款
  • 2017-06-26 10:02:00.0
  • 查看详情
  • 求购 PVC
  • DG-800
  • 25kg/包
  • 天津大沽化工
  • 6,330.00元/吨
  • 已售完
  • 加价送达
  • 货到付款
  • 2017-06-23 11:28:00.0
  • 查看详情
  • 供应 PVC
  • DG-800
  • 25kg/包
  • 天津大沽化工
  • 6,300.00元/吨
  • 已售完
  • 自提
  • 款到发货
  • 2017-06-23 10:56:00.0
  • 查看详情
  • 供应 PVC
  • SG-5
  • 25kg/包
  • 内蒙亿利
  • 5,860.00元/吨
  • 已售完
  • 自提
  • 款到发货
  • 2017-06-23 10:55:00.0
  • 查看详情
  • 供应 PVC
  • DG-800
  • 25kg/包
  • 天津大沽化工
  • 6,330.00元/吨
  • 已售完
  • 加价送达
  • 货到付款
  • 2017-06-23 09:49:00.0
  • 查看详情
  • 供应 PVC
  • SG-5
  • 25kg/包
  • 天湖
  • 5,960.00元/吨
  • 56.50
  • 自提
  • 款到发货
  • 2017-06-23 10:20:00.0
  • 查看详情
  • 供应 PVC
  • SG-5
  • 25kg/包
  • 盐湖
  • 5,910.00元/吨
  • 56.50
  • 自提
  • 款到发货
  • 2017-06-23 10:15:00.0
  • 查看详情
  • 供应 PVC
  • SG-5
  • 25kg/包
  • 内蒙宜化
  • 5,960.00元/吨
  • 56.50
  • 自提
  • 款到发货
  • 2017-06-23 10:18:00.0
  • 查看详情
  • 求购 PVC
  • HS-1300
  • 25kg/包
  • 海晶
  • 6,730.00元/吨
  • 已售完
  • 加价送达
  • 款到发货
  • 2017-06-22 13:28:00.0
  • 查看详情
  • 求购 PVC
  • HS-1300
  • 25kg/包
  • 海晶
  • 6,780.00元/吨
  • 已售完
  • 加价送达
  • 货到付款
  • 2017-06-22 11:34:00.0
  • 查看详情
  • 求购 PVC
  • DG-800
  • 25kg/包
  • 天津大沽化工
  • 6,650.00元/吨
  • 已售完
  • 加价送达
  • 货到付款
  • 2017-06-22 11:08:00.0
  • 查看详情
 • 品名
 • 型号
 • 等级
 • 采购数量(吨)
 • 最低投标量(吨)
 • 交货方式
 • 结算方式
 • 到货时间
 • 有效期
 • 操作
  • PVC
  • SG-5
  • 优等品
  • 500.000000
  • 100.000000
  • 自提
  • 货到付款
  • 2017-05-15 00:00:00.0
  • 2017-05-14 09:21:00.0
  • 查看详情
  • PA
  • -
  • 优等品
  • 60.000000
  • 10.000000
  • 自提
  • 货到付款
  • 2017-05-15 00:00:00.0
  • 2017-05-12 17:24:00.0
  • 查看详情
  • DOP
  • -
  • 优等品
  • 1000.000000
  • 100.000000
  • 自提
  • 货到付款
  • 2017-05-15 00:00:00.0
  • 2017-05-12 09:19:00.0
  • 查看详情
  • PVC
  • SG-5
  • 优等品
  • 500.000000
  • 50.000000
  • 加价送达
  • 货到付款
  • 2016-12-30 00:00:00.0
  • 2016-12-29 10:43:00.0
  • 查看详情
  • DOP
  • -
  • 优等品
  • 800.000000
  • 100.000000
  • 加价送达
  • 货到付款
  • 2016-12-30 00:00:00.0
  • 2016-12-28 10:46:00.0
  • 查看详情
  • PA
  • -
  • 优等品
  • 200.000000
  • 50.000000
  • 自提
  • 款到发货
  • 2016-12-29 00:00:00.0
  • 2016-12-27 10:41:00.0
  • 查看详情
 • 【已结束】 台湾南亚 DOP - 500.000000吨

  价格:8250.000000元/吨

  结束时间:2017-06-10 17:30:00.0

  查看详情
 • 【已结束】 山东 DOP - 90.000000吨

  价格:7900.000000元/吨

  结束时间:2017-04-28 10:28:44.0

  查看详情
 • 【已结束】 亿利 PVC SG-5 30.000000吨

  价格:5665.000000元/吨

  结束时间:2017-04-27 17:00:00.0

  查看详情
 • 【已结束】 南岗伊利 PVC SG-5 100.000000吨

  价格:5950.000000元/吨

  结束时间:2017-04-19 09:39:11.0

  查看详情

会员

 

 

意见反馈

性别:

QQ在线咨询
服务时间:9:00-17:30

选择下列客服马上在线沟通

客服专线
热线时间:9:00-17:30

020-36077860

登录